Zpomalovací semafor

Dynamický zpomalovací semafor z fondu Kraje Vysočina „Bezpečná silnice“

sil. III/1281

Fond Vysočiny

Podpořil – Kraj Vysočina – Fond Vysočiny – www.fondvysociny.cz

Na základě obdržených prostředků obec zahájila realizaci výstavby dynamického zpomalovacího systému. Realizace byla zahájena nejprve vybudováním elektro přípojky včetně výkopů pro napájení semaforu a revize. Následovaly výkopové práce pro uložení kabelů a uzemnění a souvisejících prací. Následně byly provedeny výkopové práce pro zabetonování sloupu a přivedení elektriky do elekt. pilíře a signalizačního sloupu. Poté byl sloup osazen sig, návěstidly, řadičem, radarem a elektronikou řídící provoz.

V poslední etapě byly realizovány dokončovací práce, kompletace zařízení a uvedení              do provozu včetně seřízení, nastavení a revize.

Výstřižek Výstřižek1 semafor semafor1