Památky v obci a okolí

Památky obce

Zámek:

V roce 1704 kupuje panství Jan Joachym Harrach, který zde v roce 1728 nechává postavit barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a zámek ve tvaru písmene H.

Zámek je vystavěný ve stylu italského baroka a má šindelovou střechu.

V prostoru mezi zámkem a kostelem byly vysázeny lípy. Dříve se na tomto místě konaly poutě a byly zde postaveny stánky.

V 70. letech 18. století vlastní panství Jan Josef Jeřábek z Jeřabiny a upravuje interiéry zámku.

V roce 1799 kupuje panství polní maršál Karel Mack, který v době napoleonských válek byl odsouzen a do roku 1808 vězněn, a proto do roku 1810 žil v ústraní na vyklantickém zámku.
V roce 1810 panství prodává Janovi Puteanimu. Vyklantický zámek byl znárodněn právníkovi Alfredovi Mariovi Mayerovi.

Roku 1947 koupilo celé panství včetně zámku Družstvo lihovarů. Majitel Alfred Mayer                 se přestěhoval do Říčan.

Od roku 1974 patřil n. p. Tesla, Praha Holešovice, který zde chystal rekonstrukci. Před rokem 1989 se rozpadla střecha a situace se stala kritickou, památce hrozila demolice.

K té naštěstí nakonec nedošlo a po roce 1989, kdy se zámek dostal do soukromých rukou, přišla nutná a existenční rekonstrukce.
Majitelem se stal JUDr. Pavel Liška (současný majitel).
Zámek dostal novou střechu a průčelí novou fasádu.

DSC09188 (2)

Zámek

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Byl vystavěn v r. 1728 a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému dne 7. ledna 1739.

Původně byl pouze veřejnou kaplí, pak filiálním kostelem lukavecké fary a teprve roku 1773       za pana Jeřábka ustanoven kostelem farním a prvním farářem Vyklantického kostel byl            pan  Adamec, který dříve působil jako kaplan v Kolíně. Až do r. 1784 patřila vyklantická fara k arcidiecézi pražské. Toho roku pak byla připojena k biskupství královehradeckému,                kam rovněž dlouhý čas patřila. Kostel byl dvakrát vyloupen, stejně jako hřbitovní kaple            sv. Anny v Petrovsku, kde byl dokonce jednou ukraden i zvon z věže.

Hlavní oltář nese sochu sv. Jana Nepomuckého, po levé straně je sv. Václav, po pravé straně sv. Ludmila. Nad schody za oltářem jsou umístěny dva svatí biskupové.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

DSC09201

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Anny na hřbitově

Původně byla dřevěnou stavbou.

Pověst vypráví, že kapli dal vystavět jistý šlechtic, který byl na návštěvě v Petrovsku                         a jemuž se zalesněný vršek, kde kaple nyní stojí, zalíbil.

Zděnou kapli nechal v radikálně barokním slohu, patrně podle starších plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, postavit v roce 1776 Jan Jeřábek z Beglerbegů. Tehdy byl zrušen hřbitov          u kostela a byl přestěhován ke kapli sv. Anny.

Od kaple je krásný výhled do okolní krajiny.

kaple

Kaple sv. Anny na hřbitově

Kaple Panny Marie v Starém Smrdově

V roce 1897 si jí vystavěli občané Starého Smrdova.

Je postavena na návsi v místech kde kdysi stával kamenný kříž a blízko obecního špýcharu.

Kamenný kříž nyní stojí nade vsí, na západní straně při rozcestí (Křešín – Kateřinky) v poli.

Zajímavostí je, že se občané v té době zavázali, že tuto kapličku budou vždy udržovat v pořádku a sepsali revers pro Biskupskou konzistoř v Hradci Králové.  (viz. Památní kniha obce Vyklantice str. 27)

10888112_1016407668375467_163407062_n

Kaple Panny Marie

Vrh Strážiště

Je nejvyšší vrch mikroregionu s nadmořskou výškou 744 m. n. m.
Dnes je na vrcholu kopce televizní převaděč a pod vrchem poutní barokní kaple z 18. století.
Z Pacova vede přes Strážiště do Lukavce Sovova stezka, která provádí návštěvníky místy, kudy chodíval básník Antonín Sova.

Vrh Strážiště

Kaple sv. Jana Křtitele na Strážišti

Barokní kaple z let 1701-1703 a její současná podoba je výsledkem úpravy z druhé poloviny 18. století.
Podnět ke stavbě kaple dal údajně zázračný pramen vody.
Kaple sv. Anny má zevně osmiboký kruhový půdorys z poloviny 18.století.

Studanka_sv_Jana_Krtitele_7

Kaple sv. Jana Křtitele