Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
28.11.2017 Vyhlášení platnosti katastr. operátů obec 29.11.2028 Stáhnout
07.11.2017 Rozhodnutí o vyměření hranic Obec 07.11.2018 Stáhnout
05.12.2017 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště obec 31.1.2027 Stáhnout
19.12.2017 Vyrozumění účastníků řízení Obec 19.12.2018 Stáhnout
16.1.2018 2. kolo volby prezidenta ČR obec 28.1.2018 Stáhnout
29.12.2017 Volby prezidenta Obec 28.2.2018 Stáhnout
26.10.2017 Žádost o zveřejnění Obec 31.1.2027 Stáhnout
26.10.2017 Seznam vlastníků Obec 31.1.2027 Stáhnout
19.6.2017 Přihláška jednotlivce na pochod TJ Sokol Vyklantice 19.6.2018 Stáhnout
12.5.2017 Vykláška komunální odpad 14.5.2027 Stáhnout
26.6.2017 Vyhláška o nočním klidu Obec Vyklantice 31.7.2027 Stáhnout
22.8.2017 Jmenování nového starosty a místostarosty Obec Vyklantice 22.8.2027 Stáhnout
30.3.2015 Požární řád obce obec 30.3.2025 Stáhnout
Reklamační řád Obec