Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
07.2.2018 Rozpočet obce Obec 31.12.2018 Stáhnout
19.12.2017 Vyrozumění účastníků řízení Obec 19.12.2018 Stáhnout
12.7.2018 Volby do zastupitelstva obce obec 07.10.2018 Stáhnout
28.8.2018 Jmenování zapisovatele a stanovení volební komise obec 31.10.2018 Stáhnout
06.9.2018 Svolání okrskové volební komise Obec 07.10.2018 Stáhnout
05.12.2017 Informace Svazku obcí mikroregionu Stražiště obec 31.1.2027 Stáhnout
07.11.2017 Rozhodnutí o vyměření hranic Obec 07.11.2018 Stáhnout
19.6.2017 Přihláška jednotlivce na pochod TJ Sokol Vyklantice 30.6.2027 Stáhnout
26.6.2017 Vyhláška o nočním klidu Obec Vyklantice 31.7.2027 Stáhnout
26.10.2017 Seznam vlastníků Obec 31.1.2027 Stáhnout
26.10.2017 Žádost o zveřejnění Obec 31.1.2027 Stáhnout
30.3.2015 Požární řád obce obec 30.3.2025 Stáhnout