Struktura zastupitelstva

Zastupitelstvo obce:

Starostka: Zdeňka Průšová
Místostarosta: Ing. František Holenka

Zastupitelstvo:

Hana Dvořáková
Jiří Duda
Petr Heřmánek
Petr Melichar
Bohumil Zelenka

Ostatní funkce:

Účetní :  Ivana Michalová
Předseda finančního výboru: Petr Heřmánek
– členové Ing. František Holenka
Jiří Duda
Předsedkyně kontrolního výboru: Hana Dvořáková
– členové: Petr Melichar
Josef Roháček
Výbor pro sociální a občanské záležitosti: Mgr. Jindřiška Rokosová
Marie Páralová
Správce vodovodu: Jiří Duda
Kronikářka: Mgr. Jindřiška Rokosová
Knihovnice: Marie Langerová
Vedení knihy o hrobech: Jiří Čech