Struktura zastupitelstva

Zastupitelstvo obce:

Starosta:
Místostarosta: Ing. František Holenka

Zastupitelstvo:

Mgr. Iveta Bartesová
Jiří Duda
Petr Heřmánek
JUDr. Pavel Liška
Josef Roháček

Ostatní funkce:

Účetní   Ivana Michalová
Předseda finančního výboru Petr Heřmánek
-členové Josef Roháček
Lenka Vacková
Předseda kontrolního výboru JUDr. Pavel Liška
– členové Mgr. Iveta Bartesová
Jiří Duda
Výbor pro sociální a občanské záležitosti Ludmila Ročňová
Lenka Vacková
Správce vodovodu Bohumil Zelenka
Kronikářka Mgr. Jindřiška Rokosová
Knihovnice Marie Langerová
Vedení knihy o hrobech Jiří Čech