Zájmové spolky

TJ Sokol Vyklantice z.s.

Vznik 1. ledna 1923

Dne 12. února 1922 na ustanovující schůzi byla založena Sokolská pobočka od mateřské jednoty Lukavec. Po roce se pobočka osamostatnila na Tělovýchovnou jednotu Sokol Vyklantice.

Na počátku byl jejím starostou dr. Mayer.

Při svém založení měla 40 členů. V r. 1934 měla 25 mužů, 9 žen- tedy 34 členů.

T.J. Sokol pořádal mnoho různých společenských událostí, např: Sokolský věneček, různá divadla, kino atd.

V místním sále v Hostinci u Janoušků bylo sportovní nářadí např. kruhy, koza, můstek, hrazda apod.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů

Vznik 20. září 1942.

Byl založen kvůli nařízení, že v každé obci musí být sbor dobrovolných hasičů.

Tehdejší starosta pan Jaroslav Adam, jmenoval z řad obyvatelstva 25 členů, z nichž zvoleni:

Starosta SDH – Karel Kysela, Velitel SDH- Karel Jakl, Jednatel SDH- František Švehla, Pokladník SDH- Jan Beneš.

Stavba hasičské zbrojnice

Dne 29. listopadu 1943 byl položen základní kámen a během jednoho měsíce byla s přispěním všech vyklantických obyvatel zbrojnice postavena a přikryta taškami. Základní kameny přivezli svými kravami občané Vyklantic. Během roku si opatřili hasiči potřebné oděvy                 a nářadí. Jen motorovou stříkačku, objednanou ve Vysokém Mýtě u firmy Stratílek nemohli ještě dostat. V březnu r. 1944 dostali již zmiňovanou stříkačku, která byla 8. března 1944 přezkoušena a shledána v pořádku.

Dne 5. srpna 1943 měli Vyklantičští hasiči oficiální první výjezd, kde si vyzkoušeli                    své schopnosti a dovednosti. Požár vypukl na poli, kde při prudké bouři zapálil blesk žitné kopky.